9 sposobów na tytuły internetowe

Raz to będzie pytanie, innym razem stwierdzenie albo niedopowiedzenie, może też być wykrzyknienie. Nie ma jednego skutecznego sposobu, wszystko zależy od kontekstu – rodzaju komunikatu, grupy odbiorców, oczekiwanych efektów. Jedno jest pewne! Krótko, zwięźle i na temat, ale niekoniecznie wprost – to zasada, której warto się trzymać.