Podajemy czy poddajemy coś w wątpliwość?


W wątpliwość możemy jedynie coś podać. Jedno ze znaczeń „podawać” to komunikować, wyrażać.

Natomiast kogoś lub coś możemy poddać krytyce, rewizji, przesłuchaniu, oględzinom, próbie, badaniu. Możemy też poddać coś pod rozwagę, pod dyskusję, pod głosowanie.

Dodaj komentarz